Visualisaties

Natuurgetrouw totaalconcept

 

 

 

Visualisaties

 

Wij maken een visualisatie niet alleen maar omdat het er mooi uitziet. Er is namelijk ook veel wetenschappelijk bewijs waarom mensen het veel makkelijker vinden om informatie te verwerken die visueel wordt weergegeven, in plaats van in teksten. Wanneer iemand een beschrijving van een situatie geeft, vormt de ontvanger zich hier een beeld van. Het gevormde beeld blijft echter altijd de interpretatie van de ontvanger. Daarnaast neemt bij het toepassen van visualisaties ook de bereidheid om te lezen toe. Iets wat zeker bij EMVI-plannen belangrijk is.

 

Helder eindresultaat

Wij gebruiken visualisaties om de tekstuele omschrijvingen te ondersteunen, de eindsituatie te verbeelden of een schematische weergave te geven van een proces, zodat voor iedereen meteen duidelijk is wat er bedoeld wordt. Zo is ook voor niet technici helder wat het verwachte eindresultaat is.