Landschapsontwerp

Sterk in duurzaamheid

 

 

 

Landschapsontwerp

Bij het ontwerpen van een landschap of openbare ruimte komt meer kijken dan vanachter het bureau nadenken over de juiste beplanting, bestrating of inrichting. Ontwerpen doen wij in samenspraak met bewoners (participatie), deskundigen en stakeholders. Resultaat: een goed doordachte oplossing voor ieder inrichtingsvraagstuk; van een speelplaats en stadspark tot een klimaatadaptieve woonwijk.

 

Oog voor omgeving en historie

Bij Inplan combineren we onze kennis van groen, water, beheer en (civiele en groen-) techniek. Bijvoorbeeld om van een verwilderd stuk groen een functioneel park te maken dat aantrekkelijk is voor allerlei doelgroepen: bewoners, kinderen, wandelaars, hardlopers. Of om in een stads- of dorpskern de historie te laten herleven door het gebruik van de juiste kleur en type steen. Aangevuld met planten en bomen die passen in het straatbeeld.

 

Toekomstbestendig ontwerp

Een goed ontwerp is een toekomstbestendig ontwerp. Een die wordt gedragen door de omgeving én die (be)leef- en beheerbaar is. Waar functionele (civiele) en landschappelijke (groene) waarden in balans zijn en elkaar versterken. Dat alles binnen de door onze opdrachtgevers aangegeven kaders zoals budget, het behouden van bestaande bomen en beplanting of op het gebied van afwatering.