Engineering

Passend voor elk plan

 

 

 

 

 

Snel uitvoerbaar met slimme oplossingen

Het bedenken en ontwerpen van ruimtelijke oplossingen, dat is waar het om draait bij engineering. Soms ligt er een kabel in de weg, moet een monumentale boom behouden blijven of is de werkruimte tijdens de realisatie beperkt. Daar halen wij de inspiratie uit voor onze vindingrijkheid en creativiteit.

 

Projectmanagement

Om tot een goed technisch ontwerp te komen analyseren we eerst het kader van het project en brengen dat in kaart. Vervolgens starten wij de engineering. Met behulp van 3D-technologie maken we problemen en oplossingen beter inzichtelijk.

 

Expertise Inplan

  • Ontwerp
  • Civil 3D / BIM
  • RAW-bestekken
  • UAV-GC contracten
  • Kostenramingen
  • Landmeetkundige werkzaamheden
  • Onderzoeken benodigd voor het ontwerp