Engineering

Passend voor elk plan

 

 

 

 

 

Snel uitvoerbaar met slimme oplossingen

Het bedenken en ontwerpen van ruimtelijke oplossingen, dat is waar het om draait bij engineering. Soms ligt er een kabel in de weg, moet een monumentale boom behouden blijven of is de werkruimte tijdens de realisatie beperkt. Daar halen wij de inspiratie uit voor onze vindingrijkheid en creativiteit.

 

Projectmanagement

Om tot een goed technisch ontwerp te komen wordt eerst het kader van het project geanalyseerd en in kaart gebracht. Vervolgens starten wij de engineering waarbij wij gebruik maken van 3D technologie om problemen en oplossingen beter inzichtelijk te maken.

 

Expertise Inplan:

  • Ontwerp
  • Civil 3D / BIM
  • RAW Bestekken
  • UAV-GC contracten
  • Kostenramingen
  • Landmeetkundige werkzaamheden
  • Onderzoeken benodigd voor het ontwerp