Project- en omgevingsmanagement

Tot in de puntjes bewaakt

 

 

 

Project- en Omgevingsmanagement

 

De toegevoegde waarde van project- en omgevingsmanagement is dat de projectresultaten op een beheerste wijze worden gerealiseerd en het project soepel verloopt. Dat dit in de praktijk nog niet altijd het geval is, komt met name door de vaak tegengestelde belangen van het project en de omgeving. Maar juist die interactie maakt het zo interessant.

 

Door beide aspecten vanaf de start van een project serieus te nemen wordt de kans op het resultaat aanzienlijk vergroot. Dat betekend in een vroeg stadium in gesprek gaan met alle stakeholders. Duidelijk communiceren over de effecten van het project en hoe deze tot een minimum worden beperkt. Vragen en suggesties vanuit de omgeving oprecht en serieus behandelen. Zo worden conflicten met de omgeving voorkomen of oplost en tevens wordt er een duurzame relatie opgebouwd met de omgeving.