Project- en omgevingsmanagement

Tot in de puntjes bewaakt

 

 

 

Project- en omgevingsmanagement

 

De toegevoegde waarde van project- en omgevingsmanagement is projectresultaten op een beheerste wijze realiseren en een soepel verloop van het project. Dat dit in de praktijk nog niet altijd het geval is, komt met name door de vaak tegengestelde belangen van het project en de omgeving. Maar juist die interactie maakt het zo interessant.

 

Door beide aspecten vanaf de start van een project serieus te nemen, wordt de kans op een goed projectresultaat aanzienlijk vergroot. Dat betekent in een vroeg stadium in gesprek gaan met alle stakeholders. Duidelijk communiceren over de effecten van het project en over hoe mogelijke overlast tot een minimum wordt beperkt. Vragen en suggesties vanuit de omgeving oprecht en serieus behandelen. Zo voorkom of los je conflicten met de omgeving op en bouw je een duurzame relatie met de omgeving op.