Wat maakt een EMVI-plan winnend?

 

Bij het schrijven van een EMVI-plan komt veel kijken. Het is niet alleen maar antwoord geven op de vragen en criteria die worden gesteld in de aanbestedingsleidraad, maar het maken van een compleet verhaal. Maar wat maakt nou een EMVI-plan een winnend plan?

 

Onderscheiden met strategie

Veel vragen zijn er bij de start van het proces. Waar kan onze opdrachtgever (vaak een aannemer) zich mee gaan onderscheiden? Wat wordt de aanpak voor deze uitvraag? Waar kunnen ze meerwaarde op scoren en hoe kunnen ze die bieden? Met de beantwoording van onder andere deze vragen creëren we de strategie van het plan. We houden hier ook rekening met de fictieve kwaliteitswaarde per onderdeel, de hoeveelheid pagina’s en of er bijlagen zijn toegestaan.

 

De volgorde uit de leidraad volgen

Voor de verschillende onderdelen van het plan maken we steeds een afweging: houden we strikt de leidraad aan of wijken we daar vanaf omdat de structuur in het plan hier om vraagt? We merken dat beoordelaars het prettig vinden om de onderdelen uit de uitvraag in hun uitgevraagde volgorde terug te zien, zodat het beoordelen geen zoekplaatje wordt. Daarom hanteren we vaak de volgorde zoals aangegeven in de leidraad om te voorkomen dat we een onderdeel vergeten. Want dat kost helaas altijd punten.

 

We denken ook inhoudelijk mee

Het plan kan niet zonder de inhoud. Invulling geven aan de gevraagde kwalitatieve EMVI-criteria uit de leidraad is het belangrijkste onderdeel van de uitvraag. De civieltechnische kennis ‘halen’ we uit onze opdrachtgever. Ook onze eigen kennis en ervaring van de civiele techniek en maatregelen uit eerder geschreven plannen brengen we in. Voor ieder plan bedenken we opnieuw (duurzame) ideeën met elkaar. We dagen onze opdrachtgever uit om buiten hun eigen proces te denken en toezeggingen te durven doen.  

 

Schrijven is herschrijven

Dan beginnen we met het schrijven van het EMVI-plan: opstellen van teksten, teruglezen, tekst schrappen en tekst herschrijven blijft een continu proces tot het plan gereed is. Ook het laten rusten van een tekst is belangrijk, even afstand nemen. En dan een belangrijk onderdeel van het schrijfproces: de review. Is de tekst begrijpelijk voor buitenstaanders als zij het plan lezen? Wat kan er nog beter of moet anders? Het is prettig om het reviewcommentaar met elkaar te bespreken en dit te verwerken.

 

De opmaak is minstens zo belangrijk

Tenslotte wil het oog ook wat. Een plan dat net iets meer aandacht in de opmaak heeft gekregen, leest vaak prettiger. Met kopjes, gearceerde vlakken, figuren en een quote wordt de tekst onderbroken en zorgt dat voor natuurlijke rustpunten in het begrijpend lezen. Een figuur kan stukken tekst vervangen. Het gevaar hierbij is dat het figuur onbegrijpelijk is. Ook hiervoor is een goede review cruciaal.

 

Samen winnen

We maken het plan samen met de opdrachtgever, waarbij we invulling geven aan bovengenoemde onderdelen. Zonder elkaar krijgen we niet het beste plan. Alleen maar inbreng van ons levert niet het gewenste resultaat op voor onze opdrachtgever. Met alleen de input van onze opdrachtgever, blijft het plan binnen de eigen (veilige) kaders, zonder daaruit te willen (of te durven) stappen. Het is de combinatie tussen samenwerking, strategie, inhoud en opmaak. Ieder EMVI-plan analyseren we deze onderdelen opnieuw om weer het winnende plan te schrijven.

 

Als procesbegeleiders en planschrijvers krijgen we energie van het EMVI-proces, we helpen graag. Kun jij hulp gebruiken met jouw EMVI-plan? Bel 026 - 203 04 99 of mail naar info@inplan.nl.

 

Lees ook