EMVI-plan: aanbesteding verloren, leer van je verlies

Deze aanbesteding ga je winnen! Je hebt veel tijd (en geld) gestoken in het schrijven van het EMVI-plan en het maken van bijlages. Je prijs is goed, wat kan er nog mis gaan? De teleurstelling is dan ook groot als blijkt dat de opdracht aan je neus voorbij gaat. Veel tijd om hier bij stil te staan is er niet, de volgende inschrijving wacht. Ho, stop! Hoe kun je het beter doen als je niet weet waar je het hebt laten liggen?
 
Welke van de onderstaande punten kun jij afvinken?
  • Mijn plan van aanpak is SMART geschreven. De beloftes die ik doe zijn specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden.  
  • Ik heb mijn plan van aanpak een of meerdere keren laten reviewen.
  • Uit mijn plan van aanpak blijkt duidelijk mijn onderscheidend vermogen.
  • Mijn plan van aanpak is leesbaar en vrij van ouderwets en wollig taalgebruik. 
Vraag om feedback van de beoordelaar
Ook al beantwoord je alle bovenstaande punten met ja, het is aan de beoordelaar om punten toe te kennen aan je plan. Vraag daarom altijd om feedback. In veel gevallen ontvang je van de opdrachtgever na definitieve gunning een motivatie. Per criterium is aangegeven wat de beoordelaar sterke punten vond en wat er in zijn of haar ogen miste. Het kan goed zijn dat jij ervan overtuigd bent dat je jouw toegevoegde waarde duidelijk hebt verwoord, maar dat de feedback luidt: “Uit de tekst kwam onvoldoende naar voren ….” Juist in zo’n geval is het belangrijk om een toelichting te vragen. Geen motivatie ontvangen? Neem dan zelf contact op met de opdrachtgever en maak een afspraak voor een toelichting.  
 
Evalueer ook intern
In het begin van deze blog vroegen we je om een checklist af te vinken. Deze lijst is natuurlijk verre van compleet. Daarom is het goed om ook intern een evaluatiemoment in te plannen. Wat hadden jij en je collega’s beter kunnen doen? Was de planning misschien te strak waardoor jullie met schrijven in tijdnood kwamen? Is er voldoende nagedacht over jullie onderscheidend vermogen of had je toch nog een extra brainstormsessie moeten houden? Bekijk wat je valkuilen zijn, noteer ze en probeer er bij de volgende aanbesteding niet in te trappen. Bespreek tot slot ook vooral wat wel goed is gegaan en gebruik dat als basis om verder te bouwen.   
 
Neem contact op
Kun je wel wat ondersteuning gebruiken bij het tendertraject? Onze experts met technische en taalkundige kennis helpen je graag verder! Bel 026 - 203 04 99 of mail naar info@inplan.nl.