Trap niet in deze valkuilen bij het maken van je EMVI-plan

De aanbestedingsdocumenten voor een groot civieltechnisch project dat je graag wilt uitvoeren, zijn binnen. Je werpt er als aannemer een snelle blik op, noteert de indieningsdatum en gaat over tot de orde van de dag. Genoeg tijd om een gedegen plan van aanpak op te stellen. Denk je … De realiteit is dat jij en je collega’s avonden doorhalen om alsnog tot een goed onderbouwd plan te komen. Herkenbaar?
 
Geloof ons, je bent niet de enige aannemer die dit overkomt en die achteraf verzucht: ‘had ik maar …’ Te laat beginnen is een valkuil die grote gevolgen kan hebben:
 
1. Kans op het stellen van vragen is verkeken
Tijdens het lezen van de stukken loop je gegarandeerd tegen vragen of onduidelijkheden aan. Je mist posten in het bestek, hebt vragen over de doorlooptijden van vergunningen of de wijze waarop je werkzaamheden moet uitvoeren. Zonder antwoorden moet je maar gissen. En dat kan je punten en geld kosten. Stel je vragen, dan krijg je een bovendien een beter beeld van de wensen van de aanbesteder én van het werk.  
 
2. Belangrijke informatie ‘gemist’
Door tijdgebrek scan je de informatie, maar verdiep je je er niet goed in. In zo’n geval kan het maar zo zijn dat jij voorstelt om werkzaamheden in de nacht uit te voeren of kruispunten in het weekend af te sluiten, terwijl dit helemaal niet mag van opdrachtgever. Tip: markeer bij het doorlezen de belangrijkste informatie zodat je dit altijd snel kunt terugvinden.
 
3. Fouten door copy-pasten vorig plan
Om wat tijd te besparen pak je er een plan van aanpak bij waarmee je tijdens een eerdere aanbesteding goed hebt gescoord. Handig, hoef je het wiel niet opnieuw uit te vinden! Maar let op, blijf wel kritisch. Zijn alle genoemde communicatiemiddelen of beheersmaatregelen ook relevant voor dit project? En zijn er niet per ongeluk straatnamen blijven staan van het vorige plan?
 
4. Te laat of onvolledig indienen 
De achterstand die je oploopt als je te laat begint met je plan, loop je niet in. Het kan zelfs betekenen dat je op de uiterste indieningsdatum pas om vijf voor twaalf klaar bent om de documenten te versturen. Dan is er geen tijd meer om een dubbelcheck uit te voeren. Gevolg: een verkeerd of onvolledig document ingediend. Of een internetstoring zorgt ervoor dat je je plan helemaal niet kunt uploaden. Al het werk voor niets! Wacht daarom niet tot het laatste moment met indien. Als het mogelijk is om documenten al online klaar te zetten, doe dat.
 
Neem contact op
Wil je bovenstaande valkuilen vermijden bij een volgende aanbesteding? Bij Inplan zorgen we er met een goede tenderplanning voor dat er genoeg tijd is om je EMVI-plan in te dienen. Meer weten? Bel 026 - 203 04 99 of mail naar info@inplan.nl.